Produkty

    

 

 

Lexin je pomocný rostlinný přípravek používaný jako regulátor růstu. Lexin obsahuje účinnou látku v podobě syntetického analogu auxinu s nosičem (donorem) a katalyzátorem metabolických procesů v podobě široké škály solí vysokomolekulárních a nízkomolekulárních huminových a fulvových kyselin. Je určen pro zvýšení kvality a výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin. Zároveň působí jako půdní kondicioner ve formě kapalného koncentrátu, který je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality.

     Lexin stimuluje jak dlouživý růst buněk, tak i jejich dělení. Podporuje rovněž jejich diferenciaci a tvorbu cévních svazků. Příznivě ovlivňuje i propustnost buněčných membrán. Tím stimuluje dlouživý růst rostlin, jejich regeneraci, rhizogenezi, příjem a využití rostlinných živin. V rostlinách mimoto zvyšuje obsah chlorofylu, produktivitu fotosyntézy, transport asimilátů do semen a plodů (zvyšuje jejich atrakční schopnost, a tím jejich velikost a kvalitu).

     Rostliny ošetřené Lexinem jsou celkově vitálnější, zdravější a lépe odolávají působení různých stresů. Za určitých podmínek lze ošetření rostlin Lexinem využít k oddálení zrání semen či plodů, resp. k prodloužení jejich vegetační doby. 

     Lexin působí velmi příznivě i na půdu tím, že zlepšuje její fyzikální a chemické vlastnosti (pórovitost, sorpční a výměnné vlastnosti apod.), čímž zvyšuje její produkční schopnost. Poměrně vysokým obsahem fulvokyselin a dalších nízkomolekulárních kyselin stimuluje rovněž činnost mikroorganismů a jejich příznivý vliv na půdu. Naopak vysokomolekulární humínové substance Lexinu, vyznačující se zvýšenými sorpčními vlastnostmi, omezují negativní působení a vstup řady toxických látek do rostlin. Tím dochází k dalšímu posílení odolnosti Lexinem ošetřených rostlin vůči škodlivému působení těžkých kovů, pesticidních látek a dalších stresových jevů. Současně se ale zlepšuje ekologická situace stanoviště i kvalita a bezpečnost celého potravního řetězce. 

Lexin je nejen výborný stimulátor růstu, ale i vysoce kvalitní nosič (donor) a katalyzátor řady procesů. Z těchto důvodů je mísitelnost s pesticidy a hnojivy nejen možná, ale nanejvýš výhodná. Lexin je proto možné mísit se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po předchozí konzultaci s jejich výrobci. Lexin je taktéž možné mísit s listovými, kapalnými a ve vodě rozpustnými hnojivy opět po předchozí konzultaci s jejich výrobci.

Upozorňujeme na nebezpečí možného zvýšení fytotoxicity, a tím popálení rostlin, v případě využití razantnějších pesticidů či hnojiv, neboť Lexin zvyšuje přijatelnost jak pesticidů, tak hnojiv. Z výše uvedených důvodů doporučujeme (po konzultaci s výrobcem) snížit množství účinné látky daného pesticidu či hnojiva.


Soubory ke stažení


stáhnout   LEXIN TABULKA APLIKACE.pdf 63190Kb

 

stáhnout   Lexin_v_ovocnarstvi.pdf 36704Kb

 

stáhnout   TECHNICKY LIST LEXIN.pdf 242653Kb

 

stáhnout   lexin_pokyny.pdf 242653Kb

 

stáhnout  
4096Kb

 

stáhnout   Vyznam humusovych kyselin pro zivot a produktivitu rostlin 1.PDF 1140529Kb

  Význam huminových kyselin článek AGROMANUÁL podzim 2012

stáhnout   Pokusy s herbicidy a stimulatory v soje.pdf 577540Kb

 

stáhnout  
4096Kb

 

Produktové listy

stáhnout   Stimulatory.PDF 1702715Kb

 

stáhnout   Vyznam_biologicky_aktivnich_latek.PDF 968183Kb

 

stáhnout   Agromanual.4.2007.pdf 3283608Kb

 

stáhnout   Pesticidy_v_soje.PDF 1522167Kb

 

stáhnout   REPORT - Vyhodnoceni pomocnych latek pri osetreni jarnich plodin.pdf 1682965Kb

 

stáhnout   Racionalni podzimni osetreni repky olejky.pdf 1286908Kb

 

stáhnout   Pokusy s herbicidy a stimulatory v soje.pdf 577540Kb

  Píší o nás v odborném tisku